Verzekering
Geeft uw verzekering voldoende dekking?
Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering en is onder andere afhankelijk van uw leeftijd en soort aandoening. Veel Nederlanders hebben dan ook een aanvullende verzekering. Of die voldoende dekking geeft, hangt af van uw polis. Sommige polissen vergoeden slechts een beperkt aantal behandelingen terwijl andere onbeperkt fysiotherapie vergoeden.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering
De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat of last heeft van urine incontinentie.

Ouder of jonger dan 18 jaar
Bent u 18 jaar of ouder dan wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Hebt u last van urine incontinentie, dan worden de eerste 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie vergoed. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Heeft u fysiotherapie nodig voor uw kind(eren) dan geldt dat worden per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed indien uw kind jonger is dan 18 jaar. Mocht uw kind daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed.

Chronische aandoening
Voor de vergoedingen voor fysiotherapie is het van belang te weten of uw aandoening op de zogenaamde lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. De inhoud van deze lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de lijst staan zowel chronische als niet-chronische aandoeningen.

Hebt u een aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze vanuit uw aanvullende verzekering voldaan voor zover verzekerd. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Heeft uw kind een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Fysiotherapie na een operatie
Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de aanvullende of de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
Om precies te weten wat een polis vergoedt, moet u kijken naar de polisvoorwaarden, het vergoedingenoverzicht en de algemene verzekeringsvoorwaarden van een polis. Kijk ook goed of het soort fysiotherapie dat u nodig hebt, daadwerkelijk wordt vergoed.

Kosten fysiotherapie (bron KNGF)
Wat fysiotherapie kost, hangt grotendeels af van de manier waarop u bent verzekerd. Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed en krijgt u te maken met een verplicht eigen risico. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering met een dekking voor fysiotherapie. Voor een aanvullende verzekering geldt nooit eigen risico. U kunt er ook voor kiezen fysiotherapie zelf te betalen.


Eigen risico basisverzekering
Voor de basisverzekering geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van € 385,- in 2018. Indien fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dan zult u eerst uw eigen risico moeten betalen (tenzij deze al is betaald voor andere zorg uit de basisverzekering). Op deze pagina leest u meer over het eigen risico.

Kosten aanvullende verzekering
Volgens de ZorgverzekeringWijzer varieert de premie voor een aanvullende verzekering van € 5,- tot € 150,- per maand. De premie verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van onder andere de dekking. Een verzekering die 9 behandelingen fysiotherapie deels vergoedt is uiteraard goedkoper dan een verzekering die 36 behandelingen 100% vergoedt. De poliskosten van de verschillende zorgverzekeraars kunt u vergelijken op ZorgverzekeringWijzer.nl.

Bij een naturapolis mag u alleen naar de fysiotherapeuten die een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Doet u dat niet, dan bestaat de kans dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Bij een restitutiepolis mag u naar iedere gewenste fysiotherapeut, ongeacht of deze een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Wat als u een aanvullende verzekering niet kan betalen?
De meeste gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. Dat is een verzekering op maat (de gemeentepolis), die van groot belang kan zijn voor mensen met een beperking en/of chronisch zieken. De verzekering is voor hen betaalbaar omdat de gemeente meebetaalt aan de premie. Informeer bij uw gemeente, of ga naar www.gezondverzekerd.nl en klik op uw gemeente.


Fysiotherapie zelf betalen
Zonder aanvullende verzekering betaalt u de kosten voor fysiotherapie zelf. U zult dus de afweging moeten maken: fysiotherapie zelf te betalen als er iets gebeurt of een (maandelijkse) premie betalen voor een aanvullend pakket met een dekking voor fysiotherapie.

Het tarief voor reguliere fysiotherapie is gemiddeld € 28,- tot 40,- per zitting, ongeacht de tijd. Een specialistisch tarief, bijvoorbeeld manuele therapie of kinderfysiotherapie kost tussen de € 37,- en € 45,- per zitting. De uiteindelijke kosten zijn natuurlijk ook afhankelijk van het aantal behandelingen dat u nodig heeft om te herstellen van uw aandoening.

Voor fysiotherapie gelden geen vaste tarieven. Hierdoor kunnen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor dezelfde behandeling. Elke fysiotherapeut is verplicht zijn tarieven zichtbaar op te hangen in de behandelkamer(s) van zijn praktijk. Daarnaast vermelden de meeste fysiotherapeuten hun tarieven op hun website.

Soorten verzekering (bron KNGF)
De basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering en dekt de kosten voor de meest voorkomende geneeskundige zorg. Omdat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering kiezen veel Nederlanders hiervoor een aanvullende verzekering. Bij een aanvullende verzekering hebt u de keuze uit een natura- of een restitutieverzekering. Verzekering

De wettelijk verplichte basiszorgverzekering geldt voor iedereen die in Nederland woonachtig is, dus ook voor kinderen tot 18 jaar (kinderen betalen geen premie voor de basisverzekering). Mensen die in Nederland werken maar niet wonen en hier loonbelasting afdragen, zijn eveneens verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Naturaverzekering
Bij de naturaverzekering bepaalt de zorgverzekeraar naar welke fysiotherapeut u moet gaan. Dit zijn alleen fysiotherapeuten met wie de verzekeraar een contract heeft gesloten. Uw keuzevrijheid kan daardoor fors beperkt worden.

Restitutieverzekering
Bij de restitutieverzekering hebt u wel keuzevrijheid en kiest u zelf uw fysiotherapeut. Welke fysiotherapeut u kiest, heeft geen invloed op de vergoeding die u krijgt. U krijgt altijd een vergoeding conform uw polisvoorwaarden. Bij een restitutiepolis bepaalt u welke kwaliteit van zorg u belangrijk vindt.

Mixpolis
Een mixpolis is een combinatie van een natura- en restitutieverzekering. Hiermee hebt u recht op zorg (natura) of op vergoeding van de kosten van zorg (restitutie). In de voorwaarden van uw verzekeraar staat dan aangegeven welke zorg in natura wordt vergoed en voor welke de restitutieregeling geldt.

Welke verzekering voor u?
Naast de natura- en restitutieverzekering, hebt u de keuze uit veel verschillende aanvullende verzekeringen. Er is een aantal verzekeraars die een aanvullende verzekering bieden met meer dan 36 behandelingen fysiotherapie of zelfs onbeperkt fysiotherapie vergoeden. Omdat de verschillen groot zijn, loont het de aanvullende verzekeringen te vergelijken. Met de tips op deze pagina en met de checklist, weet waar u op moet letten bij het afsluiten of wijzigen van uw zorgpolis.

 

 

top